All Header Images © Daniel Voegelin http://www.danvoegelin.com/  
 

Circle of Support for Vietnamese Speaking Parents

Below is the series of upcoming trainings in Vietnamese for Vietnamese speaking parents organized by the Circle of Vietnamese parents. All these trainings will take place via zoom on every Thursday evening from 6pm-8pm including the following:

1. 7/9: Conversation with Cheryl Chan on Circle of Support
2. 7/16: Conversation with  Joel Khattar, PPAL on social emotional support and IEP
3. 7/23: Conversation with Brian Jadro, on self-regulation
4. 7/30: Conversation with Carrie Noteworthy on safety plan for kids on IEP

Hội thảo tháng 7, 2020.

VTCMV xin thông báo danh sách các buổi nói chuyện với các chuyên gia trong tháng 7 để quý phụ huynh tham khảo và sắp xếp tham gia. Lưu ý trong hai tháng 7,8 các buổi nói chuyện của VTCMV sẽ được thực hiện qua zoom và Facebook live vào tối thứ năm từ 6-8 giờ tối. 

1. Tối ngày 9 tháng 7 năm 2020:
Buổi nói chuyện với Cô Cheryl Chan, Person-Centered Planning
Cô Cheryl Chan sẽ quay trở lại với chúng ta để nói về cách xây dựng mạng lưới hay vòng tròn hổ trợ cho các con để chuẩn bị cho các con ở tuổi trưởng thành.

Online Event: https://us02web.zoom.us/j/6570801435

2. Tối 16 tháng 7 năm 2020:
Buổi nói chuyện với Anh Joel Khattar, PPAL
Buổi trò chuyện sẽ giúp phụ huynh hiểu thêm về IEP, cách để nhận ra các vấn đề và giao tiếp hiệu quả với nhà trường cũng như những điều cần biết sau các đánh gia của các con, xây dựng kế hoạch hổ trợ và biện hộ tốt nhất cho con của mình.

Online Event: https://us02web.zoom.us/j/6570801435

3. Tổi 23 tháng 7 năm 2020:
Buổi nói chuyện với Anh Brian Jadro, BCBA
Buổi nói chuyện sẽ giúp phụ huynh có nhiều kĩ năng để quản lý và hổ trợ các con tốt nhất trong thời gian các con học qua mạng, giúp các con tăng thêm sự tự lập và giảm đi sự không hợp tác.

Online Event: https://us02web.zoom.us/j/6570801435

4. Tối 30 tháng 7 năm 2020
Buổi nói chuyện với cô Carrie Noseworthy, MPA, A Safer Me
Buổi trò chuyện sẽ giúp phụ huynh có thêm kiến thức về việc lên kế hoạch chuẩn bị an toàn cho các con và cách làm việc với nhà trường để đảm bảo liệt kê tất cả các phần đảm bảo sự an toàn cho các con ở các môi trường khác nhau.

Online Event: https://us02web.zoom.us/j/6570801435

Mong quý phụ huynh tham gia, nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp với vongtaychameviet@gmail.com

VTCMV

Thông báo về mở trường của Sở Giáo Dục trong mùa thu.

Bện dưới là một số thông tin của Sở Giáo Dục về việc trường học mở cửa trong mùa thu để quý phụ huynh tham khảo:
Hướng dẫn chương trình giáo dục đặc biệt mùa hè:

All staff and students must wear face coverings or masks at all times, with the exception of those for whom it is not safe to do so due to age, medical condition, disability impact, or other health or safety considerations. Some high-priority students with disabilities require 1:1 support, and need assistance from staff with feeding, washing, dressing, academic readiness, sitting at a desk, manipulating academic materials, using communication devices, etc. In order to reduce the risk of contracting or spreading COVID-19, it is important to minimize close contact to the extent possible; however, when it is not possible, the use of protective equipment is required. Students with suspected or confirmed COVID-19 should not go to school; those who develop symptoms at school must be sent home immediately.

Tất cả thầy cô giáo và học sinh đều phải đeo khẩu trang, ngoại trừ trường hợp một số em do khuyết tật và các điều kiện y tế khác mà không an toàn để đeo khẩu trang.
Một số học sinh cần 1:1, và cần nhân viên hổ trợ trong việc ăn uống, thay đồ, học tập, ngồi ở bàn học, dùng máy nói… dề nghị nhân viên phải mang đồ bảo hộ và hạn chế tiếp xúc nhiều nếu có thể.
Học sinh có nghi ngờ nhiễm COVID không nên cho đến trường. HỌc sinh nào có triệu chứng khi ở trường học sẽ phải được đón về nhà ngay.
Nhà trường và gia đình cần giao tiếp thường xuyên để có kế hoạch học tập phù hợp nhất cho các em.
http://www.doe.mass.edu/…/2020-0608guidance-summer2020-sped…

Hướng dẫn mở trường trong mùa thu:
http://www.doe.mass.edu/covi…/return-to-school/guidance.docx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*